Tek Poliçe 54 Teminat

1. Aracın Yanması

Aracın yanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlar teminat altına alınmaktadır.

2. Aracın Çalınması

ARACIN ÇALINMASI ,ÇALINMAYA TEŞEBBÜS EDİLMESİ ve ARAÇ PARÇALARININ ÇALINMASI TEMİNATI ÖZEL ŞARTLARI Araç veya parçalarının çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu ortaya çıkabilecek zararlar güvence altına alınmaktadır.

ARAÇ ANAHTARININ ELE GEÇİRİLMESİ NEDENİYLE ARACIN ÇALINMASI KLOZU Sigortalı araç anahtarının aşağıda belirtilen hallerde ele geçirilmesi suretiyle, aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüsü sonucu oluşacak ziya ve hasarlar poliçe teminatı kapsamındadır.

* Sigortalı araç anahtarının zor kullanma veya gasp yoluyla ele geçirilmesi * Sigortalının yada aracı kullanımına tahsis ettiği kişinin kusuru olmaksızın ev veya iş yeri niteliğindeki kapalı bir mekana; kırma, delme, yıkma, devirme, zorlama,öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle, yahut araç-gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanarak ya da aşarak girilmesi suretiyle araç anahtarının 3. Şahıslar tarafından ele geçirilmesi.

İstisnalar :
Aracın çalışır vaziyette olduğu veya durduğu sırada, araç anahtarının üzerinde unutulması ya da içinde bırakılması nedeniyle gerçekleşen araç çalınmaları ile aracın gönül rızasıyla emaneten teslim edildiği kişiler tarafından çalınması (Emniyeti Suistimal) veya dolandırıcılık yoluyla yapılan hırsızlık ya da hırsızlığa teşebbüs sonucu meydana gelebilecek her türlü ziya ve hasarlar poliçe teminatı dışındadır.

3. Aracın Çarpışması

Bu teminat ile aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılan motorlu,motorsuz araçlarla çarpışması güvence altına alınırken gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi,düşmesi,yuvarlanması gibi kazalar sonucu oluşabilecek zararlar da teminat altına alınmaktadır.

4. Yanlış Akaryakıt Dolumu

Yanlış Akaryakıt Dolumu teminatı, Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları kapsamında sunulmaktadır. Sigortalı aracın yetkili akaryakıt servis istasyonlarından akaryakıt alımı yaparken, pompacının yakıt ikmali sırasında kasıtlı veya kusurlu olarak yanlış yakıt vermesi sonucu sigortalı aracın maruz kalacağı mekanik zararlar ve masraflar olay başına ve yıllık 1.000 TL ile teminat altına alınmıştır. Sigortalının bu teminata hak kazanabilmesi için hatalı doluma ilişkin akaryakıt faturasının, akaryakıt istasyonun olayla ilgili beyanının ve ilgili aracın yetkili oto servislerinin ve uzmanlarının yanlış dolumu tespit eden raporlarının sigortacıya ibraz edilmesi gerekmektedir.

5. Sigara ve Benzeri Maddeler ile oluşan zararlar

Araçta sigara ve benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar teminat altına alınmaktadır.

6. Kemirgen ve Diğer Hayvanların Vereceği zararlar

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4.13 bendine istinaden, sigorta ettirenle aşağıdaki hususta ek sözleşme yapılmıştır. Kemirgen ve diğer hayvanların aracın motor, elektrik ve mekanik aksamında, sıkışma, kemirme vb. yollarla vereceği zararlar teminat kapsamındadır. Hayvanların araç içerisine vereceği zararlar ile kuşların doğrudan veya dolaylı olarak araç boya ve kaportasına vereceği zararlar teminat kapsamı dışındadır.

7. Deprem

Sigortalı aracın deprem nedeniyle zarar görmesi durumunda, %100 sigorta bedelinin %100'ü sigortacı tarafından karşılanacaktır.

8. Sel ve Su Baskını

Sigortalı aracın sel veya su baskını nedeniyle zarar görmesi durumunda, %100 sigorta bedelinin %100'ü sigortacı tarafından karşılanacaktır.

9. Dolu

Sigortalı aracın dolu nedeniyle zarar görmesi durumunda, %100 sigorta bedelinin %100'ü sigortacı tarafından karşılanacaktır.

10. Fırtına

Sigortalı aracın fırtına nedeniyle zarar görmesi durumunda, %100 sigorta bedelinin %100'ü sigortacı tarafından karşılanacaktır.

11. Yıldırım

Sigortalı aracın yıldırım nedeniyle zarar görmesi durumunda, %100 sigorta bedelinin %100'ü sigortacı tarafından karşılanacaktır.

12. Toprak Kayması

Sigortalı aracın toprak kayması nedeniyle zarar görmesi durumunda, %100 sigorta bedelinin %100'ü sigortacı tarafından karşılanacaktır.

13. Yanardağ Püskürmesi

Sigortalı aracın Yanardağ Pürkürmesi nedeniyle zarar görmesi durumunda, %100 sigorta bedelinin %100'ü sigortacı tarafından karşılanacaktır.

14. Duman

Sigortalı aracın duman nedeniyle zarar görmesi durumunda, %100 sigorta bedelinin %100'ü sigortacı tarafından karşılanacaktır.

15. Kar Ağırlığı

Sigortalı aracın kar ağırlığı nedeniyle zarar görmesi durumunda, %100 sigorta bedelinin %100'ü sigortacı tarafından karşılanacaktır.

16. İnfilak

Sigortalı aracın infilak nedeniyle zarar görmesi durumunda, %100 sigorta bedelinin %100'ü sigortacı tarafından karşılanacaktır.

17. Terör

Bu kloz ile sigortacı, sigortalının işbu poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan aracını, Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları çerçevesinde aşağıdaki risklere karşı da güvence altına almaktadır:

* Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

* Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları A.5 maddesinin 9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

Grev,lokavt,kargaşalık ile halk hareketleri ve Terör nedeniyle araçta oluşacak zararlar teminatı, ikamet ettiğiniz ile göre muafiyetli verilebilecek veya kapsam dışı olabilecektir.

18. Grev

Bu kloz ile sigortacı, sigortalının işbu poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan aracını, Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları çerçevesinde aşağıdaki risklere karşı da güvence altına almaktadır:

* Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

* Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları A.5 maddesinin 9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

Grev,lokavt,kargaşalık ile halk hareketleri ve Terör nedeniyle araçta oluşacak zararlar teminatı, ikamet ettiğiniz ile göre muafiyetli verilebilecek veya kapsam dışı olabilecektir.

19. Lokavt

Bu kloz ile sigortacı, sigortalının işbu poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan aracını, Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları çerçevesinde aşağıdaki risklere karşı da güvence altına almaktadır:

* Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

* Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları A.5 maddesinin 9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

Grev,lokavt,kargaşalık ile halk hareketleri ve Terör nedeniyle araçta oluşacak zararlar teminatı, ikamet ettiğiniz ile göre muafiyetli verilebilecek veya kapsam dışı olabilecektir.

20. Halk Hareketleri

Bu kloz ile sigortacı, sigortalının işbu poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan aracını, Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları çerçevesinde aşağıdaki risklere karşı da güvence altına almaktadır:

* Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

* Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları A.5 maddesinin 9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

Grev,lokavt,kargaşalık ile halk hareketleri ve Terör nedeniyle araçta oluşacak zararlar teminatı, ikamet ettiğiniz ile göre muafiyetli verilebilecek veya kapsam dışı olabilecektir.

21. Hukuksal Koruma

Sigorta konusu araçla ilgili olarak Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlarının A-2.1. ve A-2.2. maddelerinde belirtilen Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma ve Sürücü Hukuksal Koruma teminatları teminat kapsamına dahil edilmiştir.

* Hukuksal Koruma Teminatı Alt limitleri:
Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlarında belirtilen sigorta konusu gider ve edimler ile poliçede yer alan sigorta bedelini aşmamak kaydıyla; aşağıdaki oranlar dahilinde karşılanacaktır.
*Teminat Limiti ;
*Vekalet Ücreti poliçede yer alan sigorta bedelinin %20'si,
*İcra Masrafı ve/veya Yargılama Gideri poliçede yer alan sigorta bedelinin %40 'ı,
*Diğer masraf ve edimler toplamı poliçede yer alan sigorta bedelinin %40 'ı ile sınırlıdır.

Sigortanın başlangıcından önce mevcut her türlü uyuşmazlıklardan meydana gelen harcamalar teminat haricidir. Bu poliçe kapsamında sunulan hukuksal koruma teminatı , poliçe üzerinde belirtilen yıllık limit kapsamında güvence altına alınmıştır.

Hukuksal Koruma Teminatı Kapsam Dışı Durumlar:
1.Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlarının :
A.2.1.3 Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma aşağıdaki haller için koruma sağlamaz
A.2.2.3 Sürücü Hukuksal Koruma aşağıdaki haller için koruma sağlamaz
A.5. Teminat Dışında Kalan Giderler
A.6. Teminat Dışında Kalan Genel Haller

Başlıklı maddelerinde belirtilen hallerden doğacak tüm zarar ve giderler sigorta teminatı dışındadır.

Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlarının A.3. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Hususlar başlıklı maddesinde yer alan uyuşmazlıklar sonucu oluşabilecek zararlar teminat kapsamı dışındadır.

22. Araç İçinde Bulunan Kişisel Eşyalar

Kişisel Eşyalar Teminatı ile işbu poliçe kapsamında güvence altına alınan araçta bulunan sigortalıya ve/veya sigortalı aile bireylerine ait kişisel eşyaların, araçta oluşan Kasko Sigortası Genel Şartları kapsamındaki hasarlar neticesinde zarar görmesi durumu, araçtan bağımsız veya araç ile birlikte çalınma halleri de dahil olmak üzere, olay başı ve yıllık poliçe üzerinde belirtilen limitler dahilinde güvence altına alınmıştır.

KİŞİSEL EŞYA TEMİNATI KAPSAM DIŞI DURUMLAR
İlk tespit sonrası ek olarak tutturulacak zabıtlarda belirtilen zararlar işbu teminat kapsam dışıdır. Her türlü mücevherat, nakit para, kredi kartı, çek-senet vb. kıymetli eşya ve evrak işbu teminat kapsamı dışındadır

TAZMİNAT ÖDEMESİNDE DİKKATE ALINACAK UNSURLAR
İşbu teminat kapsamında tazminat ödemesi yapılabilmesi için, olay akabinde resmi ifade tutanağı tutturulması ve resmi zabıtlarda zarar gören eşyaların tutarlarıyla birlikte açıkça yazması gerekmektedir. İşbu teminat kapsamında güvence altına alınmış olunan cep telefonu, bilgisayar vb. mobil elektronik cihazlar hırsızlık riskine karşı bagajda saklanması koşuluyla teminat altına alınmış olacaktır. Aksi durumda (mobil elektronik cihazların araç içinde bırakıldığı durumlarda) gerçekleşen hırsızlık durumları kapsam dışıdır.

23. Araç Anahtar ve Kilit Sistemi Değişimi

Kasko Sigortası Genel Şartları A.4.12 maddesine istinaden; araç anahtarının kaybolması ve/veya "Araç Anahtarının Ele Geçirilmesi Nedeniyle Aracın Çalınması Klozu"nda belirtilen durumlarda ele geçirilmesinden dolayı Sigortalı aracın güvenliğinin sağlanması amacıyla; mevcut anahtar(lar)ın yeniden kopyalanması, alarm ve/veya immobilizer türü uyarı sistemlerinin kodlanması, komple kilit mekanizmasının/kontak setinin değiştirilmesi masrafları olay başına 3.000 TL ve yıllık azami 3.000 TL limite kadar teminat altındadır.

24. ANAHTARININ ELE GEÇİRİLMESİ NEDENİYLE ARACIN ÇALINMASI

Sigortalı araç anahtarının aşağıda belirtilen hallerde ele geçirilmesi suretiyle, aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüsü sonucu oluşacak ziya ve hasarlar poliçe teminatı kapsamındadır.
* Sigortalı araç anahtarının zor kullanma veya gasp yoluyla ele geçirilmesi
* Sigortalının yada aracı kullanımına tahsis ettiği kişinin kusuru olmaksızın ev veya iş yeri niteliğindeki kapalı bir mekana; kırma, delme, yıkma, devirme, zorlama,öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle, yahut araç-gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanarak ya da aşarak girilmesi suretiyle araç anahtarının 3. Şahıslar tarafından ele geçirilmesi.

İstisnalar :
Aracın çalışır vaziyette olduğu veya durduğu sırada, araç anahtarının üzerinde unutulması ya da içinde bırakılması nedeniyle gerçekleşen araç çalınmaları ile aracın gönül rızasıyla emaneten teslim edildiği kişiler tarafından çalınması (Emniyeti Suistimal) veya dolandırıcılık yoluyla yapılan hırsızlık ya da hırsızlığa teşebbüs sonucu meydana gelebilecek her türlü ziya ve hasarlar poliçe teminatı dışındadır.

25. Ferdi Kaza

SÜRÜCÜ ve YOLCU FERDİ KAZA TEMİNATI ÖZEL ŞARTLARI
Sürücü ve Yolcu Ferdi Kaza teminatı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde sunulmaktadır. Sürücü ve Yolcu Ferdi Kaza Teminatı ile, işbu poliçe ile güvence altına alınan sigortalı araçta bulunan sürücü ve yolcuların, yolculuk sırasında, park halinde, araca binip inerken veya aracın yolculuk anında kazaya karışması durumunda yapılacak bakım esnasında karşılaşabilecekleri kaza sonucu ölüm, kaza sonucu sürekli sakatlık riskleri ve tedavi masrafları poliçe üzerinde belirtilen kişi başı ve yıllık limitler dahilinde güvence altına alınmıştır. İşbu Sürücü ve Yolcu Ferdi Kaza teminatına ilişkin kişi sayısı, sigorta ettiren/sigortalının talebine göre belirlenmiştir.

Sürücü ve Yolcu Ferdi Kaza Teminatı Kapsam Dışı Durumlar:
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Madde 5'te belirtilen durumlara ek olarak aşağıda belirtilen haller de teminat kapsamı dışındadır:
* Geçici İş göremezlik durumları sebebiyle oluşan tazminat telepleri kapsam dışıdır
* Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nın 4."aşağıdaki haller kazadan sayılmaz" başlıklı maddesinde belirtilen hallerden doğacak tüm zararlar sigorta teminatı dışındadır.
* Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nın 6."aksine mukavele yoksa,aşağıdaki haller de sigortadan hariçtir" başlıklı maddesinde yer alan hallerden doğacak tüm zararlar, bu poliçe üzerinde teminat kapsamında oldukları ayrıca ve açıkça belirtilmemiş ise teminat kapsamı dışındadır.
* Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nın "teminat nevileri" başlıklı 8. maddesinde yer alan aşağıdaki teminatlar bu poliçe üzerinde teminat kapsamında oldukları ayrıca ve açıkça belirtilmemiş ise teminat kapsamı dışındadırlar:
- Gündelik Tazminatı
- Tedavi Masrafları Teminatı

26. Cam Kırılması

CamKurtaran teminatı ile Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçe ile güvence altına alınan riskler neticesinde sigortalı araçtaki cam kırılması hasarları ile münferit (poliçe ile güvence altına alınan risklerden bağımsız) cam kırılması hasarları güvence altına alınmaktadır. Cam Kırılması Hasarları, Dijikasko anlaşmalı cam servisinin kullanılması şartı ile adet sınırı olmadan güvence altına alınmaktadır. 0850 555 55 55 no'lu telefonu arayarak Anlaşmalı Cam Servis hizmetinden yararlanılabilmektedir.

Hasara ilişkin onarımın, şirketimiz anlaşmalı cam servis ağının dışında gerçekleştirilmesi durumunda;
- Her bir cam hasarında 150 TL ' den az olmamak üzere hasar tutarının %15' i sigortalı tarafından karşılanacaktır.
- Hasarsızlık indirim hakkı aynı kademede kalacaktır.
- Birden fazla gerçekleşen ve anlaşmalı cam servislerinden hizmet alınmaması durumunda hasarsızlık indirim hakkı poliçe yenileme döneminde sona erer.

27. İhtiyari Mali Sorumluluk

Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafık Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder.

İşbu sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı müdafaasını da temin eder.
İşbu teminat kapsamında, Türkiye sınırları içinde teminat verilmiştir.

İhtiyari Mesuliyet Teminatı Kapsam Dışı Durumlar:
* Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın 3."ek sözleşmeyle teminat kapsamına alınabilecek hal ve teminat dışında kalan haller" başlıklı maddesinde "aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır" cümlesinden sonra belirtilen tüm haller sigorta teminatı dışındadır.
* Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın 3. Maddesinde "ek sözleşmeyle teminat kapsamına alınabileceği belirtilen manevi tazminat talepleri", bu poliçe üzerinde teminat kapsamında oldukları ayrıca ve açıkça belirtilmemiş ise teminat kapsamı dışındadır.
İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı Manevi Tazminat Talepleri Klozu
Manevi tazminat talepleri işbu poliçe teminatına dahil edilmiş olup, poliçede belirtilen İhtiyari Mali Mesuliyet teminat limitinin %50'si ile sınırlı olacaktır.

28. Araç Bakım Hizmeti

Oto Bakım ve Koruma Hizmetlerinde %35 İndirim Avantajı : Alınacak hizmetlerde RS SERVİS standart fiyat listesi üzerinden uygulanacaktır.

29. Aile Koruma Paketi

Hizmetler otomobil ve ağırlığı 3.500 kg altında olan kamyonet tipi araçlar için sağlanmaktadır.

30. Artı İkame Araç

Sigortalı aracın Kaza(*) ve Arıza neticesinde trafikte seyredemeyecek şekilde kısmi hasara uğraması ve araç onarımının 24 saat içerisinde sağlanamaması halinde, olay başına azami 10 gün ( on gün) ve yıllık azami 2 kez olmak üzere İkame Araç teminatı otomatik olarak verilir.

31. Aksesuar Teminatı ( İsteğe Bağlı Lpg vb )

32. Kaza Anında Çekici Hizmeti

Çekici hizmeti 0850 555 55 55 no'lu telefonun aranması durumunda geçerlidir. Bağımsız kaynaklardan alınan hizmetler yol yardım teminatına kapsamında karşılanmamaktadır.

ARIZA DURUMUNDA ÇEKİCİ HİZMETİ (LİMİT 600 $)
1- Aynı il sınırındaki yetkili servis
2- Arızanın gerçekleştiği ilde yetkili servis yoksa en yakın ildeki yetkili servis
3- 15 yaş üstü araçlarda arıza durumunda çekim hizmeti yoktur
* 48 Saati aşmayan durumlarda 2 çekim yapılmaz.

33. Arıza Anında Çekici Hizmeti

Araç Yol Yardım teminatı, 0850 555 55 55 no'lu telefonun aranması durumunda geçerlidir. Bağımsız kaynaklardan alınan hizmetler yol yardım teminatına kapsamında karşılanmamaktadır.

34. Aracın emniyet ve Muhafazası

350 $ Kadar karşılanacaktır.

35. Benzin Bitmesi

En yakın benzinciye çekim sağlanır.

36. Yol Kenarı Acil Onarım

1 Saate kadar işçilik ve 50 km. yol ücreti karşılanacaktır. Araç onarılmazsa çekici hizmeti de verilecektir.

37. Jant Temizleme

Jant yüzeyi üzerindeki kirler Jant Temizleme malzemeleri ile temizlenir. Jant temizleme kimyasalı sayesinde birleşiminde bulunan cila sayesinde metalin matlaşmasını da önler.

38. Far Temizliği

İçi kararan, güneşten solan ve üzeri çizilmiş farların orjinalliğini koruyarak temzilenmesi işlemidir.

39. Lastik Parlatma

Lastik yüzeyinin bakımını yaparak ve yüzeyin parlamasını sağlar.

40. Motor Temizleme

Araç motor kaputu altındaki motor ve aksamları özel kimyasal maddelerle yağdan ve kirden arındırılarak temizlenir.Motor ve aksamları dış etkilere ve kire karşı özel koruyucu bir madde ile kaplanır.

41. Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme Hizmeti

10 cm çapa kadar boyanın zarar gördüğü kaporta ve eziklerin düzeltilmesi hizmetidir. Hizmete boya onarımı hizmeti dahil değildir. 1. grupta yer alan "Boya Tamiri, Mini Yama" Hizmet hakkı kullanılarak, işlem sonlandırılır.

42. Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme Hizmeti

5 cm çapa kadar boyanın zarar görmediği ve bu teknik ile onarılması mümkün galvaniz sac aksamda yer alan göçüklerin onarılması hizmetidir.

43. Plastik Tampon Tamiri ,Tabi Plastik Kaplama

Ön ve arka tamponlardaki teknik olarak onarılabilir her türlü göçük, deformasyon, yırtık, kopuk, eksik parça gibi plastik hasarlarının onarılması hizmetidir. Hizmete boya onarımı hizmeti dahil değildir.

44. 26 noktada kontrolü içeren Mekanik Check-Up Hizmeti

0850 555 55 55 no'lu telefonun aranması durumunda geçerlidir. RS Servis merkezlerinde ücretsiz olarak sunulacak hizmetler aşağıda belirtilmiştir: -26 noktada kontrolü içeren Mekanik Check-Up Hizmeti : Bu hizmet kapsamında sistemsel arıza sorgulama, araç sıvılarının kontrolü, fren sistemi kontrolü, akü kontrolü, kayışların kontrolü, lastik ve jantların kontrolü, motor ve alt takım kontrolü, aydınlatma unsurları kontrolü, genel kontroller, avadanlık kontrolleri yapılacaktır.

45. Araç Kabini İçine Ozon Bombardımanı ile Koku Giderme Hizmeti

Araç Kabini İçine Ozon Bombardımanı ile Koku Giderme Hizmeti: RS Servis hizmet standartları çerçevesinde uygulanacaktır.

46. Tamirci Hattı Hizmeti

0850 555 55 55 no'lu telefonun aranması durumunda geçerlidir.

47. Araç İkinci Görüş Hizmeti

Sigortalı araçta tamirat gerektiği durumlarda, sigortalı aracın serviste mini bir mekanik kontrole tabi tutularak kendisine; sorun, çözüm ve maliyetle ilgili bilgi sağlanması hizmetidir. Bu konuda sigortalı, Dijikasko hizmet sağlayıcısının ağında yer alan servis noktasına yönlendirilecektir. Müşteri adına randevu alınması Dijikasko hizmet sağlayıcısı tarafından sağlanacaktır. Sigortalının bu hizmt kapsamında tamiart, bakım veya onarım hizmetini Dijikasko hizmet sağlayıcısının anlaşmalı servis noktalarından alması durumunda oluşacak masraflar Sigortalıya ait olacaktır.

Kaza sonucu oluşabilecek tamirat/onarım işlemleri hizmete dahil değildir, kaza dışında gereksinim duyulacak onarım işlemleri hizmet kapsamında değerlendirilecektir.

Kapsam dışı durumlar:
İlgili Genel Şartlarda belirtilmiş olan teminat dışı kalan haller ve işbu sözleşme ve özel şartlar ilgili maddelerinde yer alan hallerin yanı sıra, aşağıda belirtilen durumlar iş bu hizmet kapsamı dışındadır.
1. Sigortalının, hizmet sağlayıcısı ön izni ile yaptığı çekici masrafları (sadece kaza durumunda geçerli olacaktır) hariç, doğrudan doğruya kendisinin ödediği masrafları geri alma hakkı olmayacaktır.
2. 15 yaş üzeri araçlarda arıza durumuna bağlı olarak verilen yol asistans hizmetleri
3. Kasko vrya Trafik poliçesi olmayan; bedel karşılığı veya bedelsiz olarak kiralanmış araçlar
4.Sigortalı aracın her türlü tamiri 5. Sigortalı araç içerisinde bulunan özel/ değerli eşyaların bildirilmemesi ve Kaza sırasında hasara uğraması hallerindeki talepler.

48. SIFIR MODEL ARAÇLARIN ANAHTAR TESLİM KLOZU

49. Tamir Edilen Aracın Geri Alınması

Tek yön 1 kişi yol masrafı karşılanacaktır.

50. Plaka /Ruhsat Kaybı/Çalınma teminatı

Plaka /Ruhsat Kaybı/Çalınma teminatı ile işbu poliçe kapsamında güvence altına alınan araca ait plaka/ruhsatın kaybedilmesi, düşürülmesi, veya çalınması durumunda ; gerekli başvuruların yapılması ve akabinde çıkarılan yeni plaka/ruhsat için yapılan masrafa ait resmi belgelerin sigorta şirketine ibraz edilmesi kaydı ile güvence sağlanmaktadır. Ödenecek tutar, olay başı ve yıllık 2,500.00 TL limit ile sınırlıdır.

51.Cam Suyu Kaydırıcı

Cam su kaydırıcı yağmurda ve kötü görüş şartlarında kalıcı olarak daha iyi bir görüş sağlar, kir ve su itici özelliği sayesinde cam sileceği kullanımını azaltır ve bu sayede sürüş emniyetini arttırır.

52.Ön Cam Tamiri

Manda gözü, yıldız, kombine tipi 5 cm çapa kadar, onarılması teknik anlamda mümkün olan cam hasarlarının onarılması hizmetidir.

53.ANLAŞMALI RADYO-TEYP SERVİS HİZMETİ

Ses, Görüntü ve İletişim cihazları (Radyo-Teyp, görüntü cihazları v.b.)hırsızlığı hasarları için (0 212) 546 97 28 /29 veya (0 216) 383 20 85 nolu telefonları arayarak , şirketimiz anlaşmalı radyo-teyp servisi ELMADAĞ ELEKTRONİK firmasına müracaat ediniz. Hasara ilişkin onarımı, şirketimiz anlaşmalı servisinin dışında gerçekleştirmeniz halinde, Hasarsızlık İndirim Hakkı Koruması sona erecektir.

54. 7/24 Danışma Hattı